Na plátno se znovu vrací slavný Křižník Potěmkin

Vstup do Smetanovy síně je pokaždé slavnostní, i když tento sál znáte dokonale, přesto jako by vám nabízel vždy nový pohled a lákal vás klouzat očima po stěnách stropu, jevišti a možná i sousedech. 22. 6. usedlo do tohoto sálu početné i různorodé, věkově i vkusem rozličné, avšak zcela jistě poučené publikum, vědomé, čeho bude dnes účastno.

 

Diváky koncertu uvítalo uprostřed nad pódiem zavěšené plátno, které v těchto dnech rádi vyhledávají právě fotbaloví fanoušci, aby se lépe dostali do zápasu a mohli hodnotit hru favoritů. Všem, kdož usedli onoho večera do hlediště však bylo zřejmé, že z výhradně hudební síně se stává jakýsi ojedinělý kinosál, který ale na pódiu počítá s živými hudebníky. Krátce po devatenácté hodině se prostor zaplňuje hráči a hudebními nástroji. Přichází dirigent a jako vždy se ujímá taktovky. Na pultě leží originál partitury Šostakovičova díla a ještě jeden předmět, který bychom při prezentaci klasické hudby asi příliš neočekávali: televizní monitor.

 

Na plátno se tak znovu vrací slavný film Sergeje Eizenštějna Křižník Potěmkin, který byl natočen v roce 1926 během několika týdnů v Oděse. Film, který je vzorovou učebnicí filmařského jazyka, učitelem řemesla v tom nejlepším slova smyslu. Křižník Potěmkin má pět částí. První díl nazvaný Člověk a červi" nabízí i symboliku s Potěmkinovými vesnicemi ve chvíli, kdy se důstojník snaží přesvědčit námořníky o tom, že maso neobsahuje červy, kterými ovšem je skrz naskrz prolezlé. Další obrazy, odhalující širou ruskou duši od kultu hrdinů až po semknutost v bojích za ideál svobody a spravedlnosti, pak vystupují s úžasnou rytmickou přesností podle zákonů filmařiny.

 

Utržený kříž, polozničené brýle i lavírující kočárek jsou fascinující ukázkou filmového myšlení a nápaditosti, příkladem, jak se dá pomocí symbolických detailů zrežírovat masový příběh ruských dějin. Dmitrij Šostakovič dokázal přesně takové uvažování přepsat do řeči hudby a vytvořit rovnocenné drama v notách. Zdá se, že by mohl být zdatným režisérem, ale naštěstí - a nejen v tomto případě - se stal úspěšným skladatelem a pianistou. Předvedl, kterak hudba předjímá ještě nevyjasněný obraz, aby pak umocnila i jeho působivost. Koncert upozornil i na to, jak divák vlastně vnímá hudbu k filmu, jako jakýsi druhý plán. Avšak v případě, že se promítání uskutečňuje synchronizovaně s orchestrem, je účinek zcela nenahraditelný. Dirigent Jan Chalupecký se stal rovnocenným členem úspěšného triumvirátu umělců. Byl nejen erudovaným dirigentem ale i výborným dovršitelem celého večera. Podnítil v jednotlivých hráčích jejich individualitu při zachování jednolitého zvuku orchestru. www.pragueproms.cz

 

Autor: Eva Přibylová (Webové zpravodajství EFEZ)

Prague Proms 2011