Festival Prague Proms má mnoho tváří

Festival Prague Proms má mnoho tváří, říká dirigent Libor Pešek. Kdo přišel s podnětem založit podobnou festivalovou tradici u nás v Praze?

Především: pražský festival PROMS se ničím jiným nežli názvem nemůže připodobňovat k londýnským PROMS. Základní úmysl Jana Hasenöhrla byl – obrazně řečeno – velmi počestný. Pražský festival má (už podruhé) mnoho tváří a každý si v něm může něco najít. Něco podobného Praha potřebovala – a i proto je festival provázen úspěchem...Je to pokus napravit pověst Prahy ve vědomí cizinců, kteří ve městě s pověstí hudební metropole očekávali víc, nežli jim mohly nabídnout některé konjukturální letní koncerty... 

 

Autor: Petar Zapletal (Hudební rozhledy)

Prague Proms 2011