Česká noc

02. červenec 2006 v 19:00 hod.

Obecní dům

Účinkující:

Jiří Hurník housle
Český národní symfonický orchestr
Libor Pešek dirigent

 

Program:

Smetana - Libuše (předehra k opeře)
Dvořák - Houslový koncert a moll, op. 53
Janáček - Sinfonietta

Libor Pešek patří k významným osobnostem české i světové hudební scény. V letech 1987 - 1997 zastával místo uměleckého ředitele a šéfdirigenta Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. V průběhu desetileté spolupráce rozšířil jeho repertoár a absolvoval řadu zahraničních turné. Od roku 1997 zastává funkci čestného dirigenta. Společně vystoupili na východním pobřeží USA – Boston, New York, Baltimore, na Dálném východě (Singapur, Taipei, Hong Kong), evropská turné zahrnovala několikeré hostování ve Španělsku, i koncerty v hlavních hudebních centrech Rakouska a Německa. Libor Pešek hostoval několikrát na prestižním londýnském festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall, je rovněž zván na festival ve skotském Edinburku. Nahrává pro fi rmy Virgin Classics, BMG, EMI, Victor Entertainment a Supraphon. Významný je zejména komplet symfonií A. Dvořáka, nahraný v Praze s ČF a částečně v Liverpoolu s RLPO. Libor Pešek se narodil v roce 1933 v Praze, vystudoval dirigování na HAMU pod vedením K. Ančerla, V. Neumanna a V. Smetáčka. V šedesátých letech založil soubor dechových nástrojů Komorní harmonie, a poté komorní orchestr Sebastian. V dalším období působil jako šéfdirigent Severočeské fi lharmonie v Teplicích (1963-1969) a Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích (1970-1977). Paralelně pracoval s orchestry v Holandsku, krátce působil jako šéf Slovenské fi lharmonie v Bratislavě. Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice, roku 1996, obdržel z jejích rukou řád „Rytíř britského impéria“. Prezident ČR vyznamenal 28. 10. 1997 Libora Peška za vynikající umělecké výsledky medailí „Za zásluhy“ I. stupně. www.imgartists.com

Prague Proms 2011